om te lachen

Op verschillende plekken om me heen , merk ik dat mensen wat kribbig , wat kortaf, af licht ontvlambaar zijn. Eigenlijk mal, met al dat heerlijke weer. Maar goed, wil je even een enorme grijns op je gezicht toveren, dan zijn deze foto;s daar heel geschikt voor http://www.amazingoasis.org/2014/04/these-25-photos-exist-for-sole-purpose.html

Lees meer

Artikel: Recept van de dag

Je kan deze pagina zien op http://vrouwenpower.nl/content/778-Recept-van-de-dag?

Lees meer

Keuze stress

Een tijdje terug had ik me opgegeven als bloeddonor. Ik werd daarop aangesproken, en als ik de mensheid kan redden, dan zal ik het niet laten. Dus ik gaf me op, ook al word ik lichtelijk onpasselijk van naalden die in aderen ( mijn aderen) worden geprikt. Maar goed, je wordt niet zomaar een held. Vorige week werd ik gebeld: ze...

Lees meer

Vrouw zoekt paaseieren en vindt lijk

Een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee zocht in haar tuin naar paaseieren, maar vond een lijk. De vrouw rook al dagen een lucht van verrotting, maar had nog niets ondernomen om de oorzaak op te sporen http://www.telegraaf.nl/feed/22527673/__Vrouw_zoekt_paasei__vindt_lijk__.html bron Telegraaf

Lees meer

Artikel: 10 dingen die mensen met zelfvertrouwen...

Je kan deze pagina zien op http://vrouwenpower.nl/content/777-10-dingen-die-mensen-met-zelfvertrouwen-nooit-zullen-doen?

Lees meer

Oordeel over potentiële nieuwe partner binnen...

Mensen hebben tijdens een eerste afspraakje slechts twaalf minuten de tijd om indruk te maken op de potentiële nieuwe partner, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. http://www.nu.nl/lifestyle/3755356/oordeel-potentiele-nieuwe-partner-binnen-twaalf-minuten-geveld.html bron NU.nl

Lees meer
Content Slider provided by vBSlider v3.0.1 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

Reglement
Algemene forum regels

Inleiding


Welkom op vrouwenpower! Leuk dat je ons gevonden hebt , we wensen je een fijne tijd op Vrouwenpower.
Zoals elk forum kennen wij ook een aantal regels, voor een goed egang van zakenHier vind je ze.
Je kan ook bij de privacy informatie en de gebruiksvoorwaarden.
kijken.

VrouwenPower is een actief gemodereerd forum. Dit betekent dat we letten op toon en inhoud van de posts.

Algemene disclaimer


De beheerders, eigenaren en moderators van Vrouwenpower zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade, materieel of immaterieel, aan derden die, op welke manier dan ook, voortvloeit uit het gebruik van de website dan wel van de server van vrouwenpower.nl, dan wel de informatie die op vrouwenpower.nl te vinden is.Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid nastreven als het gaat om de inhoud van vrouwenpower.nl kan niet worden uitgesloten dat er foutief dan wel aanstootgevend materiaal aanwezig is op de website. Ook hiervoor wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Informatie, die in strijd is met de Nederlandse en/of een buitenlandse wetgeving, zal onmiddellijk na constatering zonder enige vorm van discussie worden verwijderd.
Gegevens over de leden worden beschikbaar gesteld aan de autoriteiten als dit nodig blijkt voor gerechtelijk onderzoek.Privacy


Zoals iedere beheerder van een online gegevensbestand, heeft ook vrouwenpower.nl bepaalde regels omtrent het bewaren van gebruikersgegevens. Lees daarvoor meer in onze privacy statement.

Verwijderen accountsLET OP: Accounts kunnen niet worden verwijderd!!! Ook het beheer zal geen accounts verwijderen die nog posts in het forum hebben staan.
Wel kan de mogelijkheid tot anonimiseren van het account worden aangeboden.
Wanneer je je account wil anonimiseren kun bij de eigenaar van Vrouwenpower hiervoor een verzoek indienen.

De algemene regels


Deze regels gelden op de gehele website van VrouwenPower (dus ook voor de blogs, marktplaats, recepten, VP-groepen, fotoalbums, etc.) en alle aanverwante sites. Naast dit algemene reglement gelden voor sommige gedeelten van de website additionele regels.

 • Alle gedragsregels op VP zijn te herleiden tot twee basisregels:

  1 behandel een ander zoals jezelf behandeld wil worden
  2 jij bent verantwoordelijk voor jouw post

  Algemene gedragsregels

  ˇ Volg aanwijzingen van het moderatieteam op. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als minachting van het team.

  ˇ Het starten/uitlokken van ruzies, flamen en/of trollen is niet toegestaan. Reageren op dergelijke uitingen is ook niet toegestaan.

  ˇ Opzettelijk kwetsen van mensen en/of bevolkingsgroepen op wat voor manier dan ook is niet toegestaan.

  ˇ Het uitvechten van persoonlijke ruzies is niet toegestaan: houd privézaken privé.

  ˇ Plaats geen privé informatie van een ander, ( hieronder valt ook foto's en ander mediamateriaal )

  ˇ Plaats geen (links naar) racistische, discriminerende of anderzijds kwetsende of onnodig schokkende uitlatingen, video's , geluidsbestanden of fotomateriaal.

  ˇ Vrouwenpower hanteert een minimumleeftijd van 18 jaar. Wanneer blijkt dat een account gebruikt wordt door iemand jonger dan 18 jaar dan volgt een permanente ban van dat account.

  . Vind je het forum niet leuk, te druk , te stil , vroeger beter, oppervlakkig ,elitair weet-ik-veel... blijf lekker weg en post hier niet . Dan is VP niet voor jou. VP is namelijk alleen voor mensen die het wel leuk vinden om te posten.

  Forum-gerelateerde regels
  ˇ Plaats geen dubbelposts en/of crossposts.
  ˇ Plaats geen (links naar) illegale content zoals (maar niet beperkt tot) illegale software en/of muziek. Eventuele schade die door dergelijke posts door Vrouwenpower geleden wordt (bijv. door rechtzaken, boetes en claims) kunnen bij jou verhaald worden.
  ˇ Plaats geen scripttalen, virussen of links naar zaken die op de computer van medegebruikers tot ongewenste effecten kunnen leiden.
  ˇ Het plaatsen van reclame uitingen (spam) en/of links met affiliate ID's is niet toegestaan en resulteert bij onmiddellijk in een ban
  ˇ Links naar andere forums zijn niet toegestaan.
  . Reclame maken voor andere forums is niet toegestaan.
  ˇ Het plaatsen van seksueel getinte (links naar) teksten, afbeeldingen, video's en of andere mediabestanden is niet toegestaan. Met uitzondering van het erotiekforum
  ˇ Het plaatsen van teksten, foto's en andere mediabestanden die onder copyright/auteursrecht vallen is niet toegestaan. Berichten van andere websites mogen alleen geplaatst worden MET BRONVERMELDING. Geen bronvermelding? Dan wordt het bericht verwijderd.
  ˇ Het hebben van meer dan één account is niet toegestaan. Bij constatering worden de accounts samengevoegd.
  ˇ Signaturen, ondertitels, profielteksten, avatars etc. vallen ook onder dit reglement.
  ˇ Denk na voordat je post. Wij verwijderen geen berichten! indien die geen regels overtreden.

  Indien onderstaande regels en richtlijnen niet in een bepaalde situatie voorzien dan kan de VrouwenPower staf naar eigen inzicht reageren. Een beslissing van een administrator is altijd bindend en kan niet aangevochten worden. Een beslissing van een moderator kan slechts door een lid aangevochten worden indien twee andere moderators deze beslissing ook aanvechten.

  Overtreding van onderstaande regels en richtlijnen kan leiden tot sancties

  Richtlijnen voor gedrag op VrouwenPower


  • Help elkaar, vooral nieuwe leden. Verwijs ze vriendelijk naar de Veelgestelde vragen of het Help forum. Vergeet niet dat jij ook ooit nieuw geweest bent.

  • Wees vriendelijk voor elkaar en respecteer elkaars mening. Ga niet in op posts waarin iemand probeert te kwetsen of flamen maar meld de post aan een moderator.

  • Quote alleen relevante delen van een bericht en voeg altijd je (passende) reactie toe.

  • Plaats geen berichten, titels, etc. in ALLEEN HOOFDLETTERS. Dit wordt gezien als "schreeuwen" en wordt niet gewaardeerd

  • Wees behoudend met het uploaden van grote plaatjes (groter dan 1024kb) in het forum, gebruik daarvoor liever de fotoalbums.

  • Houd je signature bescheiden. Zeker in een conversatie is het heel storend als iemands onderschrift de gehele pagina overheerst.

  • Heb je spijt van een post, neem dan contact op met de moderator van het forum waar je de post hebt geplaatst. Deze zal op zijn hoogst een wijziging in de post aanbrengen met een vermelding waarom deze actie ondernomen is.


  Reglement voor VP-groepen  • De algemene forumregels en -richtlijnen gelden ook binnen de groepen.

  • Kijk bij het starten van een VP-groep of er niet al een dergelijke groep bestaat. Niemand zit te wachten op bijvoorbeeld meerdere groepjes over fotografie.

  • De eigenaar van de groep mag de regels bepalen, zolang deze niet in strijd zijn met de algemene forumregels van VrouwenPower.

  • De eigenaar van de groep is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze eigen regels. Wél kan hij/zij de hulp van een VrouwenPower moderator inroepen voor advies of andere acties. Deze zal echter alleen de regels van VrouwenPower handhaven en niet door jou zelf ingestelde regels.

  • Indien de eigenaar zelf uit een groep wil stappen, moet hij/zij een opvolger aanwijzen die het eigendom van de VP-groep overneemt. De betreffende persoon moet hier ook mee akkoord gaan. Indien geen opvolgster gevonden kan worden, wordt de groep opgeheven en verwijderd.

  • Global moderators en administrators kunnen af en toe steekproefgewijs in een groep meelezen indien het vermoeden bestaat van structurele overtreding van dit reglement. Een dergelijk bezoek wordt aangekondigd bij de eigenaar van de groep


  Reglement voor deelname aan acties en prijsvragen op VrouwenPower/vrouwenpower.nl
  • VrouwenPower behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. VrouwenPower is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

  • Voor elke prijsvraag op VrouwenPower, vrouwenpower.nl of de nieuwsbrief van VrouwenPower waarbij je een reis kan winnen, moet je om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van een geldig reisdocument. Reisverzekering, zakgeld en eten zijn in de meeste gevallen voor rekening van de prijswinnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt.

  • Een prijs die je via VrouwenPower, vrouwenpower.nl of de nieuwsbrief van VrouwenPower wint, is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan iemand anders.

  • Een prijs die je via VrouwenPower, vrouwenpower.nl of de nieuwsbrief van VrouwenPower wint, kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.

  • De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van VrouwenPower, dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.

  • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

  • VrouwenPower is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies van of teleurstelling over gewonnen prijzen.

  • VrouwenPower is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.
  • VrouwenPower is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van TNT Post of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd, maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap), kan VrouwenPower niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door TNT Post of andere post- of koeriersbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

  • Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van VrouwenPower, vrouwenpower.nl of de nieuwsbrief van VrouwenPower aanvaard je dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

  • VrouwenPower kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

  • >Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden tijdelijk opgeslagen in een databestand. Indien VrouwenPower dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. VrouwenPower zal deze correspondentie zelf (laten) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden anders dan de prijs-sponsoren.

  • Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.


  Overige bepalingen


  Weet je iets niet zeker, vraag het dan aan een administrator of moderator per persoonlijk bericht of plaats een berichtje in het HELP Forum.
  Forumleden van Vrouwenpower die meer dan twee aaneengesloten jaren moderator zijn geweest, krijgen bij het neerleggen van hun functie als moderator een jaar lang een zilveren lidmaatschap, als dank voor hun inspanning.
  VrouwenPower kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

  Aanvullende regels voor speciale forums  Additionele regels voor het Erotiek forum


  • Toegang voor leden onder de 18 jaar is NIET toegestaan en resulteert in een onmiddellijke ban.
  • Erotisch getinte reacties en afbeeldingen zijn toegestaan in dit forum maar houd het wel smaakvol.


  Vraag en aanbod forums


  Marktplaats

  Je kunt hier als geregistreerd forumlid van Vrouwenpower met tenminste 100 posts je (tweedehands) spullen te koop aanbieden. Let op: dit is een service voor privé-personen, niet voor bedrijven.


  Prijsvragen en gratis producten

  Hier biedt Vrouwenpower prijsvragen aan. Wanneer jij een prijsvraag hebt, die je graag onder de aandacht wil brengen, neem dan contact op met Jennn of Felice.
  Aanbiedingen en kortingen

  Hier kunnen leden andere leden tippen over mooie aanbiedingen. Links zijn niet toegestaan.  Algemeen

  In het kort: commerciële posts zijn niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar .
  De beheerders van deze website zijn op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit transacties die ontstaan als gevolg van advertenties op dit forum.


  Plaats geen emailadressen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens in de berichten. Dit forum heeft een persoonlijk berichtensysteem waarmee je contact op kan (laten) nemen met eventuele geďnteresseerden.

Bij het overteden van bovenstaande regels loop je risico op een ban van deze site.