Vrouwenpower - Powered by vBulletin
 • Adverteren op VrouwenPower


  Vrouwenpowerverwelkomt 30,000 bezoekers en vertoont 80.000 pagevieuws permaand

  Op VrouwenPower zijn er vele mogelijkheden om uwproducten of diensten te promoten bij de belangrijkste onlineshoppers doelgroep: vrouwen tussen 24 en 55 jaar.

  Hierondervindt u een overzicht van de mogelijkheden:
  Banners
  Debanners op Vrouwenpower worden beheerd door het Google Doubleclick enhet Adsense netwerk.Via deze netwerken kunt u banners op onze site plaatsen.

  Indienu speciale wensen heeft of een uitgebreide bannercampagne wiltplaatsen, uw banners exclusief wilt tonen over de hele site of in eenspecifiek gedeelte, neem dan contactmet ons op.

  Advertorials
  Indienu uw product, dienst en/of website onder de aandacht wilt brengenkunt u door op VrouwenPower een advertorial te publiceren.
  Ditheeft de volgende voordelen:


  • De advertorial wordt dan tijdelijk op de homepage zichtbaar en zal verder altijd benaderbaar zijn via het onderwerpen menu en natuurlijk zoekmachines.
  • De pagina (en dus ook eventuele backlinks naar uw site) blijft een jaar of permanent bestaan (wat erg interessant voor SEO, geen NOFOLLOW).
  • Leden kunnen reageren op een advertorial over het artikel of het besproken onderwerp.
  • Advertorials worden geplaatst in de rubriek Winkelstraat
  • Kleine reclame banner kunnen geplaatst worden in de rubriek Leuke webshops  Prijsvraag
  Prijsvragenzijn een gewild onderwerp op VrouwenPower; we hebben er zelfseen speciaalforum voor.U kunt een prijsvraag organiseren voor alle VPleden en/of bezoekers.

  Aanonze prijsvragen wordt meestal erg actief deelgenomen.

  Voorhet opzetten van een prijsvraag rekenen we
  eenvast bedrag.Hiervoor wordt dan een prijsvraag pagina opgezet met een apartformulier. Verder wordt er een topic geplaatst en wordt er eenvermelding in de nieuwsbrief geplaatst.

  Nieuwsbrief

  DeVrouwenPower nieuwsbrief bestaat nog niet zo lang maar heeft nu almeer dan 12.000 ontvangers. Wij bieden u de mogelijkheid eenadvertentie te tonen in deze nieuwsbrief.
  In een nieuwsbrief wordtniet meer dan een advertentie getoond.

  Overigesamenwerking en/of partnerships.
  Hetplatform van VrouwenPower is erg flexibel. Daardoor kunnen wij ookspeciale partnerships aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hetaanbieden van een kortingscode aan alle VrouwenPower leden(kostenloos!)
  of specialeaanvraag formulieren.

  Voor prij
  zen,meer informatie,een passend aanbod of antwoorden op vragen op kunt u contact opnemenmet:
  Vrouwenpower
  Tel:0172- 419297: F Veenman
  E-mail: via contactformulier

 • Advertentie